Monique de Hullu

16 februari 1965 Utrecht - Arnhem 2021 maart 6

                                                           

Deze herstelvisie pagina is een blijvende herinnering aan mijn collega Monique. We zaten samen in de H.O.P-training bij Vitale Verbindingen, waren o.a video's, flyers en deze website aan het bouwen. Monique leerde het me in veel vormen en omgeving met zoveel enthousiasme, sprankeling, verwondering en gedrevenheid. Monique had een missie en dat ik je mis... Meisje. Ik ben door Monique echt een ervaringscoach in de wijk en ik blijf natuurlijk ook in jou buurt Canva girl, forever lieverd!

Rust zacht...

Willy ©

REMCO

Welzijnsmarkt Arnhem Zuid

Herstel

Elementen van Herstel

 • Vrije ruimte
 • Betekenisgeving
 • Zelfbeeld en Zingeving
 • Verbondenheid met anderen
 • Perspectief en Hoop
 • Grip

Empowerment

Empowerment is een bewustwordingsproces. Het gaat erom dat de mens probeert bij zijn eigen potentieel (kracht) te komen en die te activeren. ®Passage

 • snappen dat ze de mogelijkheid om hun houding te veranderen, helemaal in eigen hand hebben.
 • accepteren het niet als anderen hen intimideren.
 • laten zich niet langer betuttelen door de omgeving.
 • weten vaak als geen ander dat een relatie, niet altijd prettig en volgens verwachting verloopt.
 • durven de angst van henzelf en anderen onder ogen te komen.
 • stappen met een gerust en goed gevoel op de ander af.
 • maken zich geen (of nauwelijks) zorgen over de problemen die op hun pad komen. Ze proberen deze stap voor stap op te lossen.
 • accepteren geen dominant gedrag van een ander en zullen er zelf ook voor zorgen, niet dominant naar de ander toe te zijn.
 • durven weer risico’s te nemen door zelf weer beslissingen te nemen in hun leven.
 • vergroten hun eigen waarde.
 • geloven weer in zichzelf.
 • maken afspraken met zichzelf die ze ook na willen komen.

Volgens Judi Chamberlin (Chamberlin, 1998) in haar artikel in het blad Passage, is de definitie van empowerment opgebouwd uit vijftien afzonderlijke elementen.

 

 1. Beslissingsvrijheid; Niemand kan zelfstandig worden, wanneer hij of zij niet de gelegenheid wordt geboden om belangrijke beslissingen in zijn of haar leven zelf te nemen.
 2. Toegang hebben tot informatie en tot hulpbronnen; De beste beslissingen worden genomen wanneer een persoon over voldoende informatie beschikt en de mogelijke consequenties van zijn keuze kan afwegen. Als de cliënt informatie wordt onthouden (“in het belang van de cliënt”) nemen ze soms verkeerde beslissingen en dit bevestigt dan weer de opvatting van hulpverleners over het “onvermogen” van cliënten op dit terrein.
 3. Keuzemogelijkheden; Echt kunnen kiezen over belangrijke zaken is wel wat anders dan het kunnen kiezen of je een hamburger of een hotdog wilt hebben.
 4. Assertiviteit; Het duidelijk opkomen voor jezelf, je wensen en je verwachtingen, helpt een persoon om dat te bereiken wat hij of zij precies wil. “Gewone burgers” worden door deze kwaliteit gewaardeerd. Assertieve cliënten worden vaak als “manipulerend” bestempeld.
 5. De mening van het individu is belangrijk; Hoop is een belangrijk element, zonder hoop zijn alle inspanningen zinloos. Het hebben en durven uitspreken van zijn of haar eigen mening, het accepteren van de omgeving van deze mening, geeft een persoon hoop.
 6. Kritisch leren denken i.p.v. geconditioneerd handelen (de dingen op een andere manier bekijken); Door het vertellen van je verhaal, het delen met lotgenoten, gaat de persoon op een andere manier tegen dingen aan kijken. Het automatisch handelen gaat dan veranderen in bedachtzaam handelen.
 7. Boosheid tonen en er mee om leren gaan; Het gedrag van cliënten die hun boosheid tonen, wordt vaak omschreven als decompensatie of controleverlies, ook wanneer de boosheid terecht is.
 8. Het belang van de groep en het gevoel er niet alleen voor te staan; Het groepselement is een belangrijke dimensie in deze definitie. Empowerment is niet iets wat alleen met het individu te maken heeft, maar ook met het zich verbonden voelen met anderen.
 9. Mensen hebben rechten; wanneer we ons van onze rechten bewust worden, voelen we ons sterker en meer zelfverzekerd.
 10. Veranderingen aanbrengen in het bestaan van individuen en groepen; Wanneer iemand zelf veranderingen in zijn of haar bestaan aanbrengt, beheerst hij of zij meer de situatie en heeft meer controle over de gebeurtenissen.
 11. Vaardigheden aanleren die het individu zelf belangrijk vindt; Wanneer iemand de gelegenheid krijgt om die dingen te leren die ze zelf willen, staan hulpverleners en soms zijzelf versteld van de vlotte wijze waarop deze nieuwe vaardigheden verworven worden.
 12. Ervoor zorgen dat anderen hun visie over de competentie en het oordeelsvermogen van cliënten wijzigen; Men gaat ervan uit, dat psychiatrische cliënten geen zicht hebben op hun eigen noden en er ook niet naar handelen. Wanneer iemand meer controle over zijn of haar eigen bestaan verwerft, vervagen deze stereotiepe opvattingen.
 13. Uit de kast komen; Mensen met psychische problemen proberen deze vaak zo lang mogelijk te verbergen. Mensen die het punt bereikt hebben waarop zij hun ware identiteit bekend kunnen maken, winnen aan zelfvertrouwen.
 14. Uit zichzelf groeien en blijven veranderen; Empowerment is niet de bestemming die men wil bereiken, maar de reis er naar toe. Er is geen einddatum waar groei en verandering ophouden.
 15. Stigma overstijgen en een positief zelfbeeld opbouwen; Iemand die empowerend is, heeft meer zelfvertrouwen en is tot meer in staat. Hij of zij voelt zich beter in staat om aan het eigen leven inhoud te geven en dat leid dan weer tot een beter zelfbeeld. Het individu kan afstand nemen van de identiteit die werd ontleend aan het psychische etiket, of deze identiteit opnieuw definiëren en de positieve aspecten ervan meer op de voorgrond plaatsen.

©Herstelproces

Ervaringskennis-deskundigheid

Coping;

De begrippen coping, copingstrategie en coping mechanisme komen van het Engelse begrip "to cope with" en dat betekent: kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen iets.

Copingstijlen

Een veelgebruikte indeling is:

 

 1. Actief aanpakken en oplossen. ...
 2. Verdoving zoeken. ...
 3. Vermijding. ...
 4. Sociale steun zoeken. ...
 5. Machteloze passiviteit of depressief reactiepatroon. ...
 6. Het uiten van je emoties. ...
 7. Geruststellende gedachten.

 

Welke van deze copingstijlen herken jij?
 • Je negeert het probleem of stelt het uit. ...
 • Je doet niets, omdat alles zinloos is. ...
 • Je pakt het probleem actief aan. ...
 • Je zoekt sociale steun. ...
 • Je uit je emoties. ...
 • Je relativeert het probleem. ...
 • Je zoekt afleiding.
Gezonde Coping;
 
Juiste of gezonde aanpak van coping zijn probleemoplossend, zoals hulp zoeken bij anderen, opkomen voor de eigen rechten en emotie, verlagende acties (bijvoorbeeld zich uiten).
 

Dissociatie:

“Dissociatie is de essentie van trauma. Men blijft gevangen zitten in het verleden doordat het brein de triggers blijft interpreteren als acuut gevaar. De overweldigende ervaring wordt afgesplitst en versnipperd, zodat emoties, geluiden, beelden, gedachten en fysieke gewaarwordingen, die verband houden met het trauma, een eigen leven gaan leiden. Elke nieuwe ontmoeting of gebeurtenis wordt erdoor verdoezeld”.

Traumasporen © Bessel van der Kolk

 

 

 

Herstelevisie

Triggerfinger:

1 Benoem de triggers

Door een lijst te maken van bekende, herhalende triggers zorg je ervoor dat je je er bewust van bent wanneer ze zich voordoen. Zo kun je onmiddellijk een onderscheid maken tussen wat er feitelijk is gebeurd en wat je persoonlijk raakt.

2 Schrijf de triggers op

Schrijf je triggers op in een (dag)boekje, samen met je gewoonlijke reactie op iedere trigger. Schrijf ook iedere keer dat je deze reactie opmerkt op dat er vele manieren zijn om op de trigger te reageren. Zo zie je dat je niet in een gewoontereactie hóéft te vervallen.

3 Onderzoek waar de triggers vandaan komen

Het vinden van de bron van een trigger – zoals bijvoorbeeld een specifiek voorval of een trauma – is belangrijk om je van deze triggers te bevrijden. Door aan de originele trigger te werken, neem je op de lange termijn de kracht weg die het over je heeft.

4 Wees lief voor jezelf

Wanneer je wordt getriggerd, reageer dan niet met een tegengestelde mening. Gebruik het commentaar van je innerlijke critici in plaats daarvan als een reminder om lief voor jezelf te zijn. Vertelt je stem je bijvoorbeeld dat je zult falen, ga er dan niet tegenin, maar spreek jezelf lief toe. Zeg bijvoorbeeld ‘Ik vertrouw erop dat ik mijn uiterste best doe om met de situatie om te gaan’. Op die manier onderscheid je wat er gebeurt van hoe je dingen voelt.

5 Neem de tijd om je emotionele reactie te kalmeren

Je emoties zijn als spieren: ze ontwikkelen zich op een gezonde manier als je ze op de juiste manier gebruikt. Als je bijvoorbeeld een groot deel van je leven je woede hebt onderdrukt, wordt het een struikelblok. Dit is één van de redenen waarom je overdreven of ongepast kunt reageren wanneer je wordt getriggerd. Wanneer je oefent met het leren kennen en tonen van je emoties, zul je minder snel ongepast of overdreven reageren op je triggers.

Je kunt je reactie op een trigger aanzienlijk verminderen door simpelweg een adempauze te nemen en je ego te laten kalmeren. Heeft iemand je beledigd of pijn gedaan? Herhaal heel langzaam de exacte woorden die jou hebben getriggerd. Maak oogcontact en blijf in stilte naar de ander kijken. Op die manier confronteer je de ander voorzichtig met zijn of haar eigen woorden, en zorg je ervoor dat je je niet meteen slachtoffer voelt.

6 Deel je triggers met iemand die je vertrouwt

Triggers gedijen op het idee dat alleen jij ze hebt. Ze verliezen hun kracht wanneer je je realiseert dat anderen op dezelfde manier worden getriggerd als jij. Zelfs ‘verlichte’ en ‘heilige’ mensen kunnen worden getriggerd.

Als je je triggers deelt met iemand die je vertrouwt, kunnen deze worden weerspiegeld door die persoon. Op die manier verminder je de klap van een trigger.

7 Onthoud dat je hulpmiddelen hebt

Het is misschien moeilijk om te onthouden dat je over deze hulpmiddelen beschikt. Dit komt doordat deze middelen zich bevinden in het deel van het brein dat ‘offline’ is wanneer je getriggerd wordt. Je hebt hierom dagelijks een zichtbare herinnering nodig. Plak bijvoorbeeld een briefje op je koelkast met de tekst ‘als je wordt getriggerd, heb je hulpmiddelen om ermee om te gaan’. Vervolgens kun je zo’n hulpmiddel benoemen. Dit werkt het beste wanneer je je bewust bent van je belangrijkste triggers.

® Robin Timmers

WRAP FACILITATOR TRAINING RIBW N&R

Waan-Zinnig #3

HAN Nijmegen

1 November '23

Filmworkshop Crazywise Zomerschool Vitale Verbindingen Arnhem

Herstelclub, workshops en trainingen 

Vitale Verbindingen Hartelijk dank aan alle deelnemers!

© Willy '22

World Conference Hearing Voices '23

Workshop 11 jaar Steunpunten Stemmen Horen

in Nederland

My Recovery Story

Paris

Cursus Omgaan met Stemmen Horen '23

Bijleveldsgl. Nijmegen

Praktijk opdracht co - Facilitator training

Voor de cursus omgaan met

Stemmen Horen. Mijn naam is ®Willy

LOTGENOTENWEEKEND '23 WINTERSWIJK

Stichting RISE 

Nationaal Congres IPS Arbeid & Onderwijs

 Kenniscentrum Phrenos

Amersfoort

Ervaringswerk

Ondernemer

In Aard(s)e zaken, alles boven Water, geboren in een omgeving van 'gebakken' Lucht, getogen met Vuur in het lijf

Volenteer Ervaringscoach in de Wijk

Vitale Verbindingen Arnhem

 Herstelclub, verzorgen van workshops, wijkacademie, Zomerschool en Vitale Inloop

Analiticaloog

Het Intuïtief Weten, en er gewoon zijn in een baan om de Aarde...en daarbuiten.

HELDERziende, voelend, ruikend, horende

Pionierend Natuurlijk leiderschap & sensitief

Autodidact Trauma-Ervaringsdeskundige

Tijdlijnen, derealisatie, Trans generationele lijdensdrukte maker, levensloop en Dissociatie

WRAP- Co facilitator

RIBW Nijmegen & Rivierenland

Volenteer Vereniging Anoiksis

Door mensen met psychosegevoeligheid, voor onderlinge steun en aandacht...

UMC Utrecht

Kenniscentrum Phrenos

Project IPS-Onderwijs

Ervaringsdeskundig teamlid

Utrecht

Globetrotter

Reislustig, inventief en ontdekkingsreizen ervaringen

Vrijwilliger SSH

Steunpunt Stemmen Horen Nijmegen

Team Herstel

RIBW Nijmegen-Rivierenland

 Actienetwerker

Suïcidaliteitpreventie

Gemeente Arnhem

Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit

training Den Haag

Trainer Koos de Boed

Suïcidepreventiecentrum

Harderwijk

Ambassadeur

Speels Collectief, Het Bevuilde Nest, Dansen als een Edelman, Mijn naam is Haas

HerstelFilosoof

O.a begeleider workshops rondom herstelvisie & filosofie

 Herstelevisie, een stukje eigen Ikje, boekenclub en intuïtief schilderen op muziek etc.

Films Crazywise, Breinpijn, The Wisdom of Trauma.

Zlatan is Gek

Wijkacademie vh. Wijkschool Vitale Verbindingen Arnhem

Vitale Inloop Arnhem-Zuid, Geitenkamp

Team Herstel

RIBW Nijmegen-Rivierenland

Meeloop-inloopvrijwilliger

Ixta Noa

Zutphen

Opbouw werker

buurthuiskamer de Opbouw

Velperweg

Arnhem 

Winkelmedewerker

Kleding, curiosa en huisraad

VriendGGZ Arnhem

Auteurischrijver

O.a het schrijven van

mijn Herstelverhaal VUUR in het LIJF

-De waarheid heelt de waan-

'KNAAP' Littekenboek (verschijnt medio april 2025)

artikelen, gedichten en prakkezeren over Proza©

Volenteer Flor de Fango

Bardienst/catering

Argentijnse dansschool Arnhem

Stemmenhoorder

Co-facilitator voor de Cursus omgaan met Stemmen Horen

 RIBW Nijmegen-Rivierenland

Vrijwillig begeleider Avondje Uit

Spellen, Film, (Volks)dansen, sjoelkampioenschap

Verpleeghuis Heyendaal

Arnhem

Mode Incubator

All Inclusive design & Art Diversity

Facilitair medewerker

Modekwartier Arnhem

Hoedenatelier Elisabeth de Meulmeester

 Mode met allure

Hiernamaals studio Bolder

Naturist

Blootgewoon, Kamperen, Wellness, NFN

Wandelaar

Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen

40 km (1997)

Nijmegen

Airbornewandeltocht

6e keer 15 km.

2023

Oosterbeek

Sportief lid

Banenzwemmen

De Grote Koppel, Valkenhuizen, Klarenbeek

Apenkooi vereniging i.o

Arnhem

Theatermaker

Omgeven met veel branie,

 en om de bühne te weerstaan!

Kunst op de Bult Arnhem

Toneelgroep Dapper Arnhem

Wijkkrant bezorger

Op de Hoogte

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar

Arnhem

Deelnemer Atelier Draadloos

Voor textiele werkvormgeving en persoonlijke ontwikkeling

Krang krijg de kleding!

Katherina Manzke

De Vlindertuin/Automobiel Zeuner 

Arnhem

Kunstzinnig vormgieter

Hoge School voor de Kunsten Arnhem

Atelierwerk zie ook Kunstvormuitgeverij

Stembureaulid Stemmenteller

    18 maart 2026 Gemeenteraadsverkiezingen

 Arnhem

Vrijwillig activiteitenbegeleider

Houtbewerking o.a cursus Kistjes en Kastjes en zeefdrukken

De Opbouw Velperweg Arnhem

Hobby kok

Kookclub Prins Heerlijk 't Huukske Arnhem Eten in de Lommerd Arnhem Spijkerrok©festival Arnhem

Assistent Catering keukenteam Vitale Verbindingen Arnhem

Sociaal Pedagogisch Werk i.o

Sonsbeekcollege Arnhem

Rijn Ijssel College

Arnhem

Vaandeldrager

Carnavalsvereniging De 'Olde Waskupen

1991

's-Heerenberg

Graficus

Grafisch Lyceum Utrecht

    Drukkerij-assistent en afwerking drukwerk

    Loor b.v Varsseveld, Engelbarts b.v 's-Heerenberg

Slagervaringswerker

Drumband Harmonie Crescendo

Diepe trommel, grote trom

's-Heerenberg

Volleyballer

Smash '68 Mini's

's-Heerenberg

Timmerman i.o

Bouwtechniek, interieurtimmerman, houtbewerking

L.T.S Mgr. Bekkers 's-Heerenberg

N.V.O.B Leerbedrijf Doetinchem

Centrum Vakopleiding Nijmegen

Assessment

Refresh basis- en interieurtimmeren

Dwarsverband Werk en Scholing Arnhem

JOB Coach Louelle Driessen

Fourstar re-integratietraject  Arnhem

Pleyade 

Zingevingsgroep en activiteiten voor en door ouderen

Arnhem

Houtbewerking werkplaats

 Kasten, Salontafels en picknickbanken

Presikhaaf bedrijven Arnhem

Arbeids Onderzoek Centrum

 

 


Door het oog van de naald, samen met de draad, op de afbeelding inzoomen, ritsen, garen op de klos, zigzaggen, iets op de mouw spelden, rijgen, splitten, opnaaien

halvegare voor de draad ermee...

Hans Teeuwen ©

Carrière

Sollicitere 

JBB©

“Trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside you, as a result of what happens to you."

— Gabor Maté

Ervaring is niet wat je overkomt,

het is wat je doet met wat je overkomen is.

Aldous Huxley

1894-1963

JFK

 Traumaatje van m'n Ikea in mijn HRSTLproces!

H.O.P training

Vitale Verbindingen Arnhem

Herstellen doe jezelf

Pro Persona Arnhem

Verbondenheid

Pro Persona Arnhem

Groeigroep

Pa en Ma van je afschudden!

Doetinchem

Maatschappelijk werk

Bernadette Baak

Hameland 's-Heerenberg

Assertiviteitstraining

Maatschappelijk werk

Terborg

R.I.A.G.G jeugd

Jongerengroep

Vijfzinnenstraat Arnhem

Kliniek voor Psychotherapie

Psychiatrisch centrum de Welle

 de Venne Apeldoorn

Psychiatrisch Centrum

Lantaarn, De Brink, Phoenix, Octaaf

Gelderse Roos

Pro Persona

Wolfheze

Dwarsverband

Louelle Driessen

Werk en Scholing

re-integratie-traject

Arnhem

CASS-therapie

Combinatietherapie

aan Seksueel misbruik Slachtoffers

Heelsum

P.A.A.Z

GGnet

Doetinchem

Rijnstate

Arnhem

RIBW AVV

Begeleid Zelfstandig Wonen

Woonbegeleiding en herstelcoaching 

Hein, Maarten, Evelien, Joris

Marjo, Gerben en Tamara

Revalidatiecentrum

Klimmendaal

Arnhem

Radboudumc

Aurora

Pro Persona De Langenberg

Nijmegen

Cursus Omgaan met Stemmen Horen

Team Herstel

RIBW Nijmegen-Rivierenland

Co-Facilitator training

Steunpunt Stemmen Horen

Voor de Cursus Omgaan met Stemmen Horen

TeamHerstel

RIBW Nijmegen-Rivierenland

WRAP-training

Welness Recovery Action Plan

WRAP Refresh

RIBW Arnhem Veluwe Vallei

CO-facilitator training

WRAP

RIBW Nijmegen-Rivierenland

Kunstzinnig tekenatelier

- Worden Wie je Bent -

Herstellen in Verbondenheid

Communicatiespel

Deventer

Uitkomen met inkomen

Rijnstad Arnhem

Badu praktijk

voor Innerlijke groei

Yvonne Hofstede

't Huukske  

Arnhem

Tekenatelier

De Witte Lelie

Lochem

De Braamberg

Kliniek(opname)

FACT team Oost

Pro Persona

Arnhem

Herstelwerkgroep

Omgaan met bijzondere

zintuigelijke waarnemingen

Enik Recovery College Utrecht

Training Ervaringswerker

in de wijk

Vitale Verbindingen Arnhem

Kracht verhalen

Martijn Timmermans

Franky Gorris

RIBW Arnhem Veluwe Vallei

Trauma Mannengroep

Crafting People

Individuele Traumatherapie

Mar Kerkhofs Eindhoven

Coachingscentrum Arnhem

De Bunker Valkenswaard

Praatgroep Omgaan met Stemmen Horen

Amsterdam

Atelier van de Ziel

Cursus de vier elementen

Aarde Water Lucht Vuur

Tekenen en schilderen op muziek

Workshops op zaterdag

Arnhem

Zon & Maan

Communicatiespel

De Zijp Arnhem

Workshop

Opstellingen systematisch werk

Stichting Rise

Utrecht

Herstelwerkgroep

Omgaan met Stemmen Horen

Enik Recovery College

Utrecht

Herstelpraktijk

Oosterbeek

Training

Je sensitiviteit als kracht

De Weerd

Volare  Arnhem

Intuïtie en Leiderschap

Rozet Arnhem

Opfrisles S-Sent

Annelita Reinders

Buurtfabriek Arnhem

Cursus Engels

Thomas á Kempis college

Rozet Cultuurbedrijf

Arnhem

Workshop

Schilderen in het 'wilde 'weg

De Weerd

Volare Arnhem

Mannen

lotgenotengroep

Trauma seksualiteit

Seksueel misbruik

Arnhem/Rheden

(Wandel)Coaching

Ervaringsnetwerk en persoonlijke

ontwikkeling

José van der Waard

Volenteer

Ervaringsdeskundige

Team Herstel

Steunpunt Stemmen Horen

RIBW Nijmegen-Rivierenland

Intuïtie en natuurlijk

Leiderschap

Training Basis 1

 Basis 2

en Basis 3

S-sent

Buurtfabriek

Arnhem

Lotgenotenweekend

Stichting Rise

Hof van Kairos

Winterswijk

Rouwgroep

3deverdieping

Arnhem

Cursus Politiek Actief

'23

Gemeente Arnhem

Peersupport groups

Hearing Voices

New York City