Psalm ''40''

Gepubliceerd op 15 juni 2024 om 15:30

G' Onthoudt, o HEER, dan Uw barmhartigheên,
Mij nooit, in knellend zielsgevaar;
Dat mij Uw gunst en trouw bewaar',
Daar ik door ramp op ramp mij vind bestreên.
Ik voel mij aangegrepen
Door zonden, fel benepen;
Een heir, niet t' overzien;
Die ik veel minder, dan
Mijn hoofdhaar, tellen kan;
Zij doen mijn krachten vliên.

 

Vers van de pers 6

 

Willy Worteldons ©

Amphit Theatre COLORADO USA

U2 'WAR'

®1983

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.